خواب

 

موسیقی :کیوان هنرمند

فلوت: ناصر رحیمی

گیتار کلاسیک: کیوان هنرمند

صفحه اسلی

English

کارگردان: علیرضا چیتایی

پویانمایی: تکنیک رنگ روغن روی طلق

تهیه کننده: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان