صفحه اسلی

English

ѐ: ی

یی: ی

: ی

 

ی ی ѐ ی ی . ی ی ѐ ی .

ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ( ی ی ی !).

ϐ ی ی ی ی . ی ی ی . Ӂ ی ی ϐ ی یی .

!

ϐ:

ی ی:

ی ی: Ș

ی:

صفحه اسلی