تعرفه ها

 

روش درمانی

حدود زمان لازم

هزینه بدون بیمه

هزینه با بیمه‌های خدمات و تامین اجتماعی (برای هر جلسه)

بیمه‌ی بانک

تجارت و سپه

 

 

1

روش درمانی 1

فیزیوتراپی + حرکت درمانی + مکانوتراپی

 

45 دقیقه

18000

12000 تومان

رایگان

 

2

روش درمانی 2 (لیزر درمانی)

فیزیوتراپی + حرکت درمانی + مکانوتراپی

+ لیزر درمانی

 

60 دقیقه

25000

18000 تومان

رایگان

 

3

روش درمانی 3 (روش تکمیلی)

فیزیوتراپی + حرکت درمانی + مکانوتراپی

+ لیزردرمانی + بیوپترون

 

70 دقیقه

30000 تومان

22000 تومان

3000 تومان

 

4

افزوده شدن کشش مکانیکی کمر و گردن به هر کدام از گزینه‌ها فوق

10 دقیقه

8000

5000 تومان

5000 تومان

 

5

افزوده شدن عضو دوم به هرکدام از گزینه‌های نام برده

75% +

50% +

 

50% +

باید در نسخه‌ی جدا ذکر شود

 

6

انجام تمرین‌های دستی

15 دقیقه

20000

15000 تومان

باید در نسخه‌ی جدا ذکر شود

 

7

پیشگیری و درمان بیماریهای دوره‌ی بارداری زنان

60 دقیقه

25000

20000 تومان

رایگان

 

 

8 ماساژ 3 بعدی کل بدن در وضعیت تعلیق 10 تا 20 دقیقه

 

8000 8000 باید در نسخه ای جدا قید گردد  
99 انجام فیزیوتراپی در منزل بیمار (جهت بیماران بستری)

60 دقیقه

 

70000 تومان

 

70000 تومان

 

درمان در منزل در تسخه قید شود  
             

 

صفحه اصلی