23 ی ѡ ی ی ی ی یی یی ̘ . 59 ϐی ی 43 ی ی ی یی یی ی ǘ ی Ͽ   ی ϐی ی ی ѿ ی ѐ ی ی ی ی  ی ѡ ی Ȑی.   ی:

یʝیی ی ی یی یϡ ی یϿ

یی یی ی یی ی یی ی ی ی ޝޝیی ی! ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی یʿ ی ی ی ی. ی ی ی ѡ ی یی ϡ ی ی . ی ی ی Ȑی ی ی . ی ی یی ی . ی ی ѐ ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی یی ی . ی ی ی ی یی . ی ی ی ی ی ی. ی ی ی یی ȝ ...

یی یی:

یی یی . یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی Ș ی ی . یی ǐ ی ی . ѐ ȍ ϐی ی. ی ی یی ی ی ی ی " ی ی یی". ی یی ϡ یی( ) ی ی ʡ ی  ی ی ǐ ی. ی ی یی ی ی ϐی ϐѐ ی ϐی یی ی . ʝ ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی. ی ǡ ј ی . . ی ی ј ی ی ی ی ی ѡ ѐ یی ییی . ی ی ی یی یی ی ی . ی ی ی. ی ی Ԑ . یی Ԙ ی ی ی ی   ی ی . یی ѐ Ԑ ی ی ϐی ی . ی ی  یی ی Ϙ ϐی ی ی ی ی ی ی یی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ѐ ی یی ʘی ی ی ی Ґ ی. ј ی ی ی ی ی ی ی ǡ . ی ی ѐ ی ی Ԑ .

ی Ԙی ی Ͽ

ی ϐی ј ی ی یی Ԑ یی ی" " ی ی یییی ی یی ی یی ( ی) ݘی Ϙ   . Ԑ ی ی ј ی ی یی ی ی یی ϡ یی ی ی ی یییی . یʝی ј ی ی Ș ی . ی ی ی یی ی ј ی   ʘ ی ј ی ی ѡ ј ی ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی.

ی یی ی ی ی ی Ԙ . ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ݘ ی ی یی یی ی 㝘 ی یی ی .

ی ی " " ی یییی . ی ی ʿ

ѐ ی ی . ی ی یی ی ی .

(ی یی .  ی ی ی )

ی یی ی ی ی یی ی ی ʡ یی ی ی ی یی ی ҡ یی ی ی . ǐیی یѡ ی ی ʘی ی یی . ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ѐی ی یی ی ی . ی یی   ی ی ی.  یی یی یی یی. یی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی.

( ݘ ی ی ی ی Ԙ ی )

یی ی ی یʿ ی یی ی یی یی ی یی ی ی ی !

ی ی ی. ییی ی ی ی . ی ѐ یی ی ی ی ی ی ییی یی ی ی ی ی یی ی ! ݘ ی ی Ԙ ی ی ی ѐی ی یی ی یی ی Ȑی. یی یی ی ی یی ی ی ی ی. ی یی ی ی ǐ ی ی . یی ی ی ǐ Ԙ ʡ ی ی یی ی ی یی ی.

ی " 坐" یǘ ی ی ی ǐ ݘʝ ی یی ی ϡ ی ی ی یی ( ) .

. ی ݘʝی ݡ ی یی ی ( ی ییی ی ی ی) ی ی یی یی ی . ی یی Ԙ ޡ ی یی ی ی. یی ی ی یǡ ی یی ی ی یی . یӘی یی Әی یی ی ی . یی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی . یی ی یی . یی ی ݘ .

ی ǡ ی ی ϡ یی ی ی Ͽ

ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی. ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی .

ی یی یی .

ی Ԙی . ǐ ϡ ی ی ی. ی. ی ǐ ی ʘی یݝی ی یی ی јی ǎی ی ی یی ϡ ی ی ی ی. ی ѡ ی ǘʝی یی ی . یی ǘی ی ی ѐ ی ی یی ј .

ǐ ی یی ی ی ǐ یϡ یی ی ѐ ی ϡ ی ی ییϿ

یی ی یی ی . یی ʝ ѐ ی ǘ ی یی یی ی یʡ ی یی ی یی . ی ҡ ی ǐ ی یی ی . ی یی یی ی. ی   ی ی ی ѐ ی ی ی ی یی ی ی.

ی ی ی ی یی ی ʿ ی ی ی ی ی ی ی یی

ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی یی. ی " " " ی" ʘی ی ϡ ی ی . ی ی ی یی یی ی.

ی یی ی ی ی ی ی ی ییϿ

ی یی ی ǐ ѝی. ی ی Ș یی ی ی ی ی ی. یی ѐ ʘ ی ی ی . ی ی. یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ǐ ی ϡ ی .

یی ی ی ی یی ی ی . یی ی یی ϡ ی ی ی ی. ی ی یی یی ی ʿ

ی ی ی ی ی یی ی یی . یییی ی ی Ԙ ی یی ϡ ی ی ی. یی ی ی ی Ԙی . یی یی ǐ ی یی ѐی ی ی ی یی ی. ی .

( ݘ ǐ   ی ی ی یϡ ی ی یی ʝیی ی ی ی ی ϡ Ͽ)

:

ی ی ی یی ی "ѐ" . ǐی ی یی ی ی یی ی "" . ی ی ی یی. یی ی ی ی یی ی. ی ی یی ی ی ѐ ی ی ی ѡ ݘ ј ی ی ی.

یی یʿ ی یϿ

یی ی . ی сی ی. ی ی сی یی یی ی ی ی ی сی یݡ ی ی ی ی. یی ی. ی   ی ی ی ϐی ی یی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی Ǎی ی ی " ی " ی ی ی .

ј ѐ ی ی

ʐی ی ی . ی ی ʘ ی ی ј .

ی ϐی ی ʿ

. ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی . ی ییی ی ݘی . ی یی 捘 ی ی ʘی ی ی. ی یی ی یی ی ی . ی ǐ ʝی ی ی ی ی ی ی ی. . ی یی ی ی ی ϐی .

ی ی ی ی یʿ

ی . ی ی یی. ی ѡ ی یی یی ی ی Ȑی ǐ ی ی ی ی ǡ ی ی.

ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ȁی.

ی ی یی ی. یی ǐ ی یϡ یی یی ی ی ی ی ی ی ی. ی یی ی یی یی . ی ی ی ی !

یی یی ی یی ییϿ

یی ی ی یی ی . "ی " یی ی ی یϡ ی ی. " یی" ییی ی ی ی. "ی" ی ی ییی ی. " " ی یی ј ی. "ی" ییی ی ی "ی " ی ی ی  .

ی . ی یی ی ی ی. ی ی ی ј ی Ͽ

ی ی ی ی ی . ی ی ی ی یی ی یی ی ԝ ییϡ юی یی ی ی. ی ی ی ѐی ی ѐ . ی Ԙ ی . ی ی .

( ی ԝیی " ی ی " " ѐ ی ی " "ی ی" ی ی ی ی . ی یی ی ی ی ѐ ی .

ی

ژ: ی ی

صفحه اسلی       ی