مصاحبه ها و مقالات

صفحه اصلی

جشنواره دوسالانه ایمیشن ایران: بررسی نقات ضعف و قدرت در تولید موسیقی انیمیشن در ایران

گفتگو با ایمان جعفری درباره کنسرت ایماژ (ماهنامه تازه)

بررسی کارنامه هنری موریس ژار (ماهنامه فیلم)

بررسی گیتار الکتریک Jammate UG1 400T

بررسی موسیقی در فیلم از شرکت Pixr (ماهنامه فیلم)

نقد موسیقی فیلم دکتر ژیواگو (مجله دنیای تصویر)

تقد موسیقی و صدا در فیلم های جشنواره فجر. بولتن فارابی.

 گفتگو با مجید انتظامی از ظرف بنیاد فارابی جهت نیکوداشت از ایشان 1384

 بررسی موسیقی در چهار فیلم از ون کار وای (ماهنامه فیلم)

درباره سی دی ازدواج صورتی (روزنامه شرق)

درباره سی دی موسیقی گاوخونی (روزنامه شرق)

1مصاحبه با آقای مرتضی دلشب در مورد موقعیت موسیقی در دوره فعلی. تاریخ هفتم اردیبهشت هشتاد و چهار

درباره موسیقی گاوخونی (روزنامه شرق)

درباره موسیقی گاو خونی (مجله دنیای تصویر)

درباره موسیقی گاوخونی (مجله صنعت سینما)

صفحه اصلی